POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES MOMI.PL

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.momi.pl oraz www.momi.store (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232137, NIP: 898-19-67-851, REGON: 932674375, o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 8.195.848 PLN. Możesz kontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres wsparcie@momi.pl.

2. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

a. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

a) Przetwarzanie na podstawie i w celu zawarcia i realizacji zamówienia

Jeśli składasz zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu, przetwarzany Twoje dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres korespondencyjny, telefon, w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli składasz zamówienie jako przedstawiciel jednostki organizacyjnej, przetwarzamy Twoje dane w tym samym celu, ale na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zawarciu i realizacji umowy z podmiotem, który reprezentujesz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji Twojego zamówienia oznacza, że dane mogą być wykorzystane w szczególności:

- w celu umożliwienia Ci dokończenia zamówienia na naszej stronie, tj., aby nie zostały skasowane Twoje dane z rozpoczętego zamówienia,
- w celu umożliwienia Ci płatności za zamówione produkty – w tym celu możemy Twoje dane przekazać także naszym Partnerom, którzy administrują systemy płatnicze, zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 3 „Kto może być odbiorcą Twoich danych”,
- żebyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie zamówienia, w szczególności wysłać Ci jego potwierdzenie oraz pozostałą korespondencję związaną ze statusem zamówienia, a także odpowiedzieć na Twoje ewentualne pytania związane z zamówieniem,
- w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ewentualnego procesu reklamacji kupionych przez Ciebie produktów.

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez czas niezbędny do przetworzenia i realizacji Twojego zamówienia lub obsługi Twojej reklamacji.

b) Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
- Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie, zachowamy Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres), dane o Twoim Koncie Klienta (jeśli je posiadasz), a także szczegóły Twoich zamówień w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i ewentualnych kontroli. Nasze uzasadnione interesy to ochrona naszych praw oraz obrona przed roszczeniami, a także konieczność zapewnienia kontroli prawidłowej realizacji zamówień.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

- Twoją historię zamówień możemy także przetwarzać w celu przedstawiania Ci reklam oraz spersonalizowanych rabatów dostosowanych do Twoich zainteresowań - jeśli jednocześnie wyraziłaś/wyraziłeś uprzednio zgodę na przetwarzanie przez nas plików cookies w celach reklamowych. Naszym uzasadnionym interesem jest wówczas marketing naszych produktów. Dane o historii Twoich zamówień możemy przetwarzać w tym celu przez okres 2 lat.
c) Przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących

Jesteśmy także zobowiązani do przetwarzania Twoich danych na mocy przepisów prawa. Przetwarzanie Twoich danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nasze obowiązki wynikają szczególności następujących przepisów:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, a także dane dotyczące zamówień przez maksymalnie 6 lat.

b. KONTO KLIENTA

a) Przetwarzanie na podstawie i w celu realizacji umowy
- Jeśli założysz Konto Klienta w naszym sklepie internetowym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, tj. Twoje imię nazwisko, adres e-mail, a także dane adresowe i dane o Twoich ustawieniach w Koncie Klienta oraz Twoich zamówieniach (jeśli je złożysz) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy), w celu świadczenia usługi prowadzenia i utrzymania Twojego Konta Klienta.

Z danych powiązanych z Kontem Klienta korzystamy do momentu dezaktywacji Twojego konta. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić jego ustawienia lub je usunąć.

- Twoje imię nazwisko, adres e-mail, a także dane o Twoich zamówieniach oraz produktach dodanych do listy życzeń związane z Kontem Klienta możemy także przetwarzać w celu świadczenia dla Ciebie usługi Newslettera – jeśli wyrazisz chęć otrzymywania na adres poczty elektronicznej dostosowanych ofert i spersonalizowanych propozycji związanych z Twoją historią zamówień oraz produktami umieszczonymi przez Ciebie na liście życzeń.

W celu informowania Cię o naszej ofercie oraz aktualnych promocjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania od nas takich wiadomości. Zawsze możesz wyłączyć tę funkcję, wypisując się z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w jednej z otrzymanej od nas wiadomości.

b) Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Jeśli utworzysz Konto Klienta w naszym sklepie, zachowamy Twoje dane imię i nazwisko oraz adres e-mail w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i dla celów ewentualnych kontroli. Nasze uzasadnione interesy to ochrona naszych praw oraz obrona przed roszczeniami, a także konieczność zapewnienia kontroli prawidłowej realizacji zamówień.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

c. ODWIEDZINY NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO (PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE)

Gdy odwiedzasz naszą stronę, w Twoim urządzeniu przechowujemy, a następnie uzyskujemy dostęp, do małych plików zwanych cookies. Cookie to mały fragment tekstu, które wysyłamy do Twojej przeglądarki internetowej i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych Twoich wejściach na stronę naszego sklepu. Ponadto używamy znaczników pikselowych, które są małymi obrazkami o funkcji podobnej do plików cookies. W przeciwieństwie do plików cookies przechowywanych na dysku twardym Twojego komputera, znaczniki pikselowe są stałą częścią strony internetowej. O wszystkich tych technologiach dla uproszczenia będziemy w niniejszym dokumencie mówić jako o plikach cookies.

Przechowywanie i uzyskiwanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania naszego sklepu i realizacji jego podstawowych funkcji (jaką jest dostarczenie Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną na Twoje żądanie), jest możliwe jedynie na podstawie Twojej zgody. Stosowną zgodę możesz udzielić przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w naszym sklepie poprzez banner plików cookies, za pomocą którego następuje wybór zakresu zastosowania plików cookies oraz wyrażenie stosownej zgody.

W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies wyrazisz zgodę, cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych - nie pozwalają na Twoją identyfikację. Niektóre informacje zawarte w plikach cookies, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, np. poprzez ich zestawienie z danymi podanymi przy rejestracji Konta Klienta - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie wyrazisz zgodę podczas korzystania ze sklepu.

Informacje przechowywane w plikach cookies możemy również uzupełnić o następujące dane:

- Adres IP Twojego urządzenia (adres Twojego urządzenia, za pomocą którego komunikujesz się z innymi urządzeniami w Internecie);
- system operacyjny Twojego urządzenia, jego wersja i ustawienia języka;
- przeglądarka, której używasz na swoim urządzeniu, jego wersja i ustawienia językowe;
- adres strony internetowej (adres URL), z którego odwiedzasz naszą stronę internetową;
- dane geolokalizacyjne.

W zakresie, w jakim pliki cookies oraz pozostałe ww. wymienione dane mogą zawierać dane osobowe, podstawą ich przetwarzania są:

a) Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu Niektóre pliki cookies są zapisywane przez naszą stronę internetową bezpośrednio na Twoim urządzeniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jako niezbędne do korzystania z naszej strony, aby pomóc nam w szczególności:

- zapobiegać atakom na naszej stronie i naruszaniu jej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa Twoich danych, a także zidentyfikować Cię, kiedy przełączasz się między podstronami naszej strony i kiedy odwiedzasz nas ponownie, na przykład abyśmy mogli zapamiętać login i hasło do Twojego konta klienta, tak by nie pytać Cię o to każdorazowo - naszym uzasadnionym interesem jest bezproblemowe funkcjonowanie naszych usług dla Ciebie i bezpieczeństwo Twoich danych;
- rejestrować, badać i eliminować awarie oraz niefunkcjonalne elementy naszej strony - naszym uzasadnionym interesem jest poprawa naszych usług dla Ciebie.

Powyższe pliki cookies i podobne technologie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Jeśli wyłączysz w swojej przeglądarce zgodę na zapis i odczytywanie plików cookies przez witryny, nasza strona internetowa może nie działać prawidłowo, a my możemy nie być w stanie świadczyć naszych usług dla Ciebie.

Szczegółowa informacja o niezbędnych plikach cookies, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych oraz okresie ich przetwarzania:

b) Przetwarzanie na podstawie Twojej zgody

Jeśli wyrazisz na to zgodę klikając „Zezwól na wszystkie” na naszym powiadomieniu o plikach cookies lub poprzez zaznaczenie stosownych suwaków przy pierwszej wizycie na stronie lub jeśli wyrazisz odpowiednią zgodę w ustawieniach prywatności na Twoim urządzeniu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zapisujemy i mamy dostęp do plików cookies, które – stosownie do wyrażonej zgody:

- Jeśli wyrazisz zgodę na cookies dot. preferencji (funkcjonalne) – pliki cookies pozwolą nam zapamiętać informacje, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik

Szczegółowa informacja o plikach cookies dot. preferencji, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych oraz okresie ich przetwarzania:

Jeśli wyrazisz zgodę na cookies dot. statystyki – pliki cookies pozwolą nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie poprzez tworzenie statystyk i raportowanie anonimowych informacji, w szczególności poprzez śledzenie ruchu na naszej stronie, poszczególnych podstronach i pomiar skuteczności pozyskiwania użytkowników; .

Szczegółowa informacja o plikach cookies dot. statystyki, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych oraz okresie ich przetwarzania:

- Jeśli wyrazisz zgodę na cookies reklamowe – pliki cookies pozwolą nam oraz naszym partnerom (wskazanym w tabeli poniżej) dostosować wyświetlane treści - na naszej stronie internetowej oraz poza nią - do Twoich potrzeb i zainteresowań, prezentować dostosowane do Twoich zainteresowań reklamy oraz promocje, przy czym celem tych działań nie jest wywołanie skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na Twoje decyzje). Dzięki tym plikom reklamy oraz inne treści, które będą Ci wyświetlane, będą dla Ciebie istotne i interesujące.

Szczegółowa informacja o reklamowych plikach cookies dot. statystyki, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych oraz okresie ich przetwarzania:

Pamiętaj, że wszelkie ustawienia dot. cookies możesz zmienić z poziomu Twojej przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób blokady oraz usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Przykładowo w przeglądarce Google Chrome plikami cookies można zarządzać poprzez ustawienia Danych witryn na urządzeniu w zakładce Prywatność i bezpieczeństwo. Z kolei w przeglądarce Firefox wybrać należy zakładkę Narzędzia, następnie Opcje oraz Prywatność. W przeglądarce Microsoft Edge należy wybrać Ustawienia, a następnie Pliki cookie i uprawnienia witryny.

d. FORMULARZ REKLAMACYJNY

a) Przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane osobowe podane przez Ciebie w Formularzu Reklamacyjnym w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji mogą być przez nas przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokonania rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Prawnie uzasadniony interes

Twoje dane podane w postępowaniu reklamacyjnym mogą także być przetwarzane w celu ustalenia, obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i ewentualnych kontroli – na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest właśnie obrona przed roszczeniami oraz zapewnienie możliwości ich dochodzenia.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres wymagany prawem podatkowym (maksymalnie 6 lat), w także przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

e. NEWSLETTER

a) Przetwarzanie na podstawie i w celu realizacji umowy

Twój adres e-mail podany w związku z zapisem na Newsletter poprzez wypełnienie formularza zapisu na Newsletter znajdującego się na naszej stronie lub poprzez kliknięcie check-boxa z zapisem na Newsletter w procesie składania zamówienia będzie przetwarzany w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – aby wysyłać do Ciebie drogą elektroniczną wiadomości dotyczące naszych produktów oraz promocji.

W celu informowania Cię o naszej ofercie oraz aktualnych promocjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania od nas takich wiadomości. Zawsze możesz wyłączyć tę funkcję, wypisując się z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w jednej z otrzymanej od nas wiadomości.

b) Prawnie uzasadniony interes

Jeśli zapiszesz się na nasz Newsletter, zachowamy Twój adres e-mail w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i dla celów ewentualnych kontroli (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasze uzasadnione interesy to ochrona naszych praw oraz obrona przed roszczeniami, a także konieczność zapewnienia kontroli prawidłowej realizacji zamówień.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

f. KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNYCH KANAŁÓW

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jakichkolwiek kanałów, w szczególności za pośrednictwem e-maila, naszego formularza kontaktowego lub komunikatorów w serwisach społecznościowych, będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne i dane oraz naszą korespondencję na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

- obsługi Twoich zapytań – naszym uzasadnionym interesem jest konieczność prowadzenia z Tobą korespondencji na Twoja żądanie;
- ewidencji naszej korespondencji wraz z Twoimi zapytaniami oraz reklamacjami – naszym uzasadnionym interesem jest obrona przed roszczeniami i ochrona naszych praw, żebyśmy mogli prowadzić naszą wewnętrzną ewidencję oraz wykazać w ewentualnym postępowaniu lub kontroli, że odpowiedzieliśmy na Twoją wiadomość.

g. NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje dane osobowe, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest umożliwienie Ci aktywności na naszym profilu, a także efektywne prowadzenie naszego profilu poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych produktach oraz usługach. Naszym uzasadnionym interesem, dla którego możemy także przetwarzać Twoje dane pozostawione na naszych profilach w mediach społecznościowych, jest również obrona naszych praw oraz ochrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Dane te mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wynikający z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Przetwarzając Twoje dane osobowe jako administrator, korzystamy również z usług podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i do celów opisanych w pkt. 2 powyżej. Do takich podmiotów przetwarzających należą:

a) dostawcy usług w chmurze i inni dostawcy usług IT i technicznych tacy jak: Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia (nr rej.: 256796) oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia (nr rej.: 368047).

Możemy również przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, które pełnią rolę administratora, tj.:

a) partnerom obsługującym systemy płatności w celu wykonania płatności, zwłaszcza w związku z płatnością kartą, w szczególności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000347935) – polityka prywatności PayPro dostępna jest tutaj: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy;
b) firmom kurierskim, pocztowym i logistycznym, zgodnie z wybraną przez Ciebie metodą dostawy zamówionych w naszym Sklepie towarów, w szczególności InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000543759), polityka prywatności InPost dostępna jest tutaj: https://inpost.pl/polityka-prywatnosci; DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000028368), polityka prywatności DPD dostępna jest tutaj: https://www.dpd.com/pl/pl/o-dpd/ochrona-danych-osobowych/
c) partnerom świadczącym usługi logistyczne, takim jak: Schenker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000040104), polityka prywatności Schenker dostępna jest tutaj: https://www.dbschenker.com/pl-pl/meta/privacy-policy.
d) organom publicznym uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o organom publicznym uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Twoich danych mogą być także usługodawcy z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, operatorzy narzędzi marketingowych, przetwarzający Twoje dane zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach, którzy pomagają nam optymalizować witrynę i personalizować treści i oferty dla Ciebie (jeśli wyrazisz na to zgodę) - zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. c powyżej. Na tych samych zasadach odbiorcami Twoich danych mogą być także inne podmioty z Grupy Kapitałowej TelForceOne. Do Grupy Kapitałowej TelForceOne należą: TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Telcon sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Teletorium sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, R2 Invest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Telforceone Forcelight sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, TFO Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, FF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Moby.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, CPA Czechy Sro z siedzibą w Pardubicach (Czechy), CPA Slovakia z siedzibą w Bratysławie (Słowacja).

Ponadto odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

4. CZY TWOJE DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

W ramach korzystania przez nas z narzędzi wspierających naszą bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmioty z nami współpracujące utrzymują narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie. Pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie, prowadzić Twoje Konto Klienta, odpowiedzieć na Twoją reklamację, a także – jeśli wyrazisz taką chęć – wysyłać nasz Newsletter czy też umożliwić Ci pozostawienie komentarza lub polubienia na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Z kolei przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania z naszego sklepu, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie sklepu - przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może również znacznie utrudnić korzystanie ze sklepu.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA

W sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, mogą być przez nas przetwarzane dane z plików cookies, na które wyraziłeś stosowną zgodę. Podobnie prezentowane Ci reklamy oraz rabaty mogą być dostosowane do Twojej historii zakupów w naszym sklepie. Oznacza to, że informacje, które np. pokazujemy Ci na naszej stronie i w wyświetlanych reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałaś/eś z naszej strony oraz z historią Twoich zamówień. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Pozostałe podane przez Ciebie dane w ramach realizacji zamówienia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Ponadto, jeśli korzystasz z Konta Klienta oraz subskrybujesz nasz Newsletter, dane o Twoich dotychczasowych zamówieniach oraz towarach dodanych do listy życzeń, mogą być przetwarzane w formie profilowania w celu dopasowania wysyłanych Ci w ramach Newslettera treści do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

W każdym czasie przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli to przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

W przypadku wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować pisząc na adres sklep@mptech.eu. Rozpatrzymy Twoją prośbę bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni. W wyjątkowych okolicznościach, zwłaszcza ze względu na złożoność Twojego wniosku, mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, o czym Cię poinformujemy.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z RODO. Skargę wobec przetwarzania przez nas danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany